האתר ׳דור לדור׳ מרכז מגוון פעילויות שנעשו בבתי ספר היסודיים ברחבי הארץ במסגרת תכנית

“דור לדור יביע אומר” בשיעורי העברית.

ניתן לאתר פעילויות באמצעות מאגר הפעילויות ולפרסם פעילויות:

שליחת פעילות