כאילו הוא יצא ממצרים

תוכן הפעילות

https://drive.google.com/drive/folders/148I1uq1T6_klKLbexA5gmAxu1gOWIDGw?usp=sharing

 

בכל דור ודור חייב אדם…

מהלך פעילות המזמן לתלמידים אפשרות להיכנס ל”נעליה של דמות מהעבר” ולייצר תוצר כתיבה

המשלב כתיבת חוויה, כתיבה היסטורית וכתיבה ערכית בו זמנית, כל זאת בלמידה משותפת של ילדים עם דור המבוגרים.

מהלך ההוראה

הכרות עם עקרונות כתיבת סיפור
הכנה לראיון/ שיח לשם לימוד משותף תלמידים עם סבים/ סבות
שאילת שאלות
ארגון המידע לתוצר כתוב כסיפור או לימוד חדש

באחריות המורה

חשיפת התלמידים לנושא ( חומרים בתוך הקישור בתיקיית השיתוף)
הגדרת התוצר הסופי
ריענון/ הקנייה של כתיבת סיפור מעורר ומרתק את הקורא
בניית שלבי עבודה לתלמידים
בניית מחוון עם התלמידים
מתן משוב מקדם כתיבה

באחריות התלמידים

הכנת שאלות לריאיון עם סבא/ סבתא
לימוד משותף עם דמות נבחרת
ארגון התכנים הנלמדים לכדי תוצר כתוב
פרסום התוצר בתלקיט

תוצר מצופה

תוצר כתוב של סיפור או חידוש בנושא יציאת מצרים ( דוגמות בתיקייה בקישור מעלה)

מספר שיעורים

3-4 שיעורים

הקשר מעגל השנה

חג פסח

חיפוש במאגר הפעילויות

בחרו שכבת גיל ונושא רצוי
  • שכבת גיל

  • נושא במעגל השנה

דילוג לתוכן