הצעה לתכנון הוראה-כתיבה בסוגות שונות

תוכן הפעילות

ביחידה זו תמצאו אוסף של רעיונות למהלכי הוראה-כתיבה בסוגות שונות:

 – נושאים, סוגות ומיומנויות 

 – הצעה לשלבי הביצוע 

 – הדגמה- שלבים מוצעים לסוגה או תת סוגה כגון: כתבה ומתכון

קישור:

חנוכה ודור לדור- הצעות.pptx – Google Slides

מהלך ההוראה

באחריות המורה

חשיפת התלמידים לנושא ולסוגות הכתיבה הגדרת התוצר הסופי ריענון/ הקנייה של כתיבת הסוגה בניית שלבי עבודה לתלמידים בניית מחוון עם התלמידים מתן משוב מקדם כתיבה ופרסום התוצר

באחריות התלמידים

ארגון התכנים הנלמדים לכדי תוצר כתוב

תוצר מצופה

תוצר כתיבה בהתאם לסוגה שנבחרה

מספר שיעורים

3-4

הקשר מעגל השנה

לאורך השנה/חנוכה

חיפוש במאגר הפעילויות

בחרו שכבת גיל ונושא רצוי
  • שכבת גיל

  • נושא במעגל השנה

דילוג לתוכן