חג הסיגד

תוכן הפעילות

קישור לפעילות:

חג הסיגד- דור לדור יביע אומר-חינוך הלשוני חמ_ד.docx – Google Doc

החג הוא הזדמנות לחזק את הקשר הרב-דור,באמצעות יצירת דיאלוג עם דמות מבוגר משמעותי במשפחה בכל עדות ישראל. 

סיפור העם האתיופי “אבות ובנים“,מאפשר התייחסות לערכים של התכנית “דור לדור יביע אומר” כגון: יחס למבוגר וכיבוד הורים, מורשת העוברת מאב לבן ועוד.

 • כתיבה בעקבות המפגש: 

בכתיבה יש לכלול תיעוד המפגש והוספת רשמים:

 • כותרת מעניינת או מפתיעה, המושכת לקריאה של הטקסט כולו.
 • בגוף הטקסט יש להתייחס לדמות שמספרת את הסיפור (מהי הקרבה המשפחתית) ותקציר תוכן המפגש.
 • רגשות, תחושות ומחשבות שעולות לתלמיד בעקבות הסיפור ששמע. 
 • לקחים ותובנות של התלמיד.
 • הכנסת התוצר לתלקיט מדור לדור

 

מהלך ההוראה

 • קריאת הסיפור בקול בכיתה ועריכת דיון בעקבות הסיפור, בהקשר של כיבוד הורים ולרגשות העולים בנו למשמע הסיפור.
 • התלמידים יפנו לדמות מבוגרת במשפחה (סבא, סבתא, דוד או דודה) וישאלו שאלות אודות פעולות כיבוד הורים שנהוגים  במשפחתם ו/או אודות פתגם או ציטוט המעביר מסר הקשור לכיבוד הורים. 
 • אפשרות נוספת: התלמידים יבקשו מהמבוגר לשתף בסיפור חווייתי בנושא כיבוד הורים. (הסיפור יכול להיות אישי או סיפור כללי).
 • יש לתעד את הסיפור שהושמע באמצעות הקלטה, הסרטה או כתיבה.
 • (הצעה לפעילות עם התלמידים, בהתייחס לכיבוד הורים, בהלימה להישג נדרש 2: כתיבת טקסטים למטרות שונות ולנמענים שונים. ציון דרך: כתיבת רשמים בעקבות אירוע, קריאה או צפייה).

באחריות המורה

הנחיית התלמידים לכתיבה נרטיבית של סיפור מבית אבא , הוראת הסוגה כולל פנייה לרגש הקורא ולסקרנותו. הנחיית התלמיד בארגון הסיפור באופן קולח ומדויק מבחינה לשונית.

באחריות התלמידים

יצירת קשר עם מבוגר משפחתי שיספר את הסיפור הייחודי. העלאת הדברים הדבורים לתוצר כתיבה

תוצר מצופה

כתיבת סיפור חוויה

מספר שיעורים

2-3

הקשר מעגל השנה

חודש חשון-חג הסיגד

חיפוש במאגר הפעילויות

בחרו שכבת גיל ונושא רצוי
 • שכבת גיל

 • נושא במעגל השנה

דילוג לתוכן