כותבים סיפור בעקבות המדרש “כשם שיגעו אבותי”

תוכן הפעילות

ביחידה זו אנו מציעים ללמד את המדרש “כשם שיגעו אבותי” בדרך  “עופרים”.

תוכנית “עופרים” לטיפוח ההבעה בע”פ ובכתב הינה תוכנית חווייתית הנשענת על עקרונות הלמידה המשמעותית ותפקודי לומד.

היחידה שלפניכם מרכזת מספר התייחסויות לנושא כך שכל מורה מוזמן/ת להשתמש בתוכן תוך התאמה לנמענים בכיתה.

קישור ליחידה

מהלך ההוראה

שיחת חימום (העלאת ידע קודם,חיבור לקשר הבין דורי- פעילות משותפת עם סבא/סבתא,כגון נטיעות. כיצד חשים סבא סבתא/הנכדים בעת פעילות משותפת?) מפגש עם הטקסט(הבנת התוכן והמסרים/ערכים המשתמעים מהטקסט) אוצר מילים-העשרת השפה (הוראה מפורשת של מלים .אוצר מילים אקדמי ורגשי). משחק תפקידים כתיבה והערכת הכתיבה

באחריות המורה

ללמד את מאפייני הסוגה “מדרש” לתכנן וללמד את השיעור ע”פ המודל שתוכנית עופרים מציעה.

באחריות התלמידים

להמחיז את המדרש/קטע מתוך המדרש בהתאם להנחיות שניתנו בשיעור. לכתוב סיפור בזיקה ישירה או עקיפה למדרש.

תוצר מצופה

כתיבת סיפור (מומלץ לשלב בו מסר חינוכי שלמדתי מהמדרש/מסבא/סבתא)

מספר שיעורים

2-3

הקשר מעגל השנה

חודש שבט

חיפוש במאגר הפעילויות

בחרו שכבת גיל ונושא רצוי
  • שכבת גיל

  • נושא במעגל השנה

דילוג לתוכן