מדור לדור בעקבות דמות המופת – הרב מרדכי אליהו

תוכן הפעילות

הרב מרדכי אליהו עורר השראה כבר כשהיה ילד קטן.

נקרא  סיפור אודותיו, וביחד עם סבא וסבתא נלמד את הערכים והמסרים הנלמדים ממנו.

נשוחח עם סבא/סבתא על זכרונות ילדות ונמצא את הקשר לסיפור שקראנו.

קישור ליחידה

מהלך ההוראה

-הקראת הסיפור

-הרחבת התוכן באמצעות אוצר מילים

-פעילות כתיבת סיפור סביב כותרת

-הצעה לפעילות “מדור לדור”

באחריות המורה

להפגיש את התלמידים עם הטקסט

ללמד כתיבה עם מאפיינים סיפוריים

-להכין את התלמידים למפגש עם סבא/סבתא

באחריות התלמידים

לכתוב סיפור בעקבות כותרת

יצירת קשר עם סבא וסבתא ללימוד משותף

תוצר מצופה

כתיבת סיפור

מספר שיעורים

3-4

הקשר מעגל השנה

לאורך השנה

חיפוש במאגר הפעילויות

בחרו שכבת גיל ונושא רצוי
  • שכבת גיל

  • נושא במעגל השנה

דילוג לתוכן