מה נשתנה-פיוט

תוכן הפעילות

חג הפסח נחוג שנים רבות ומסמל את הפיכתנו לעם.

אחד הסמלים המובילים את החג היא מצוות “והגדת”, אנו מצווים לספר ביציאת מצרים לאורך כל הערב ולהעביר את המסורת מדור לדור למען שימור הזכרון והנחלתו לדורות הבאים.

הפיוט “מה נשתנה” בפתיחת ההגדה מכוון להפעיל את הילדים ולעורר בקרבם סקרנות ועניין על אירוע משמעותי בחיי עמנו.

ביחידה זו הנכם מוזמנים לעסוק בפיוט, ללמד את הילדים את תוכן הדברים ולחבר את הנושא לתכנית “דור לדור”.

מהלך ההוראה

ההכרות עם הפיוט מבעוד מועד מאפשרת לילדים להתכונן לקראת ליל הסדר ולהפנים את התוכן בהבנה עמוקה יותר.

1.הוראת הפיוט ומשמעותו

2.הכנה לראיון שואלים ובוחרים שאלות מתאימות

3.ישום פנייה לדור המבוגרים לשם איסוף מידע

4.ארגון המידע והכנתו

5.רפלקציה

באחריות המורה

  • ללמד את הפיוט “מה נשתנה”
  • ללמד את התלמידים את הכלי “ראיון”. הכנת שאלות רלוונטיות לשיח עם בן משפחה מבוגר
  • ללמד את הילדים לארגן את המידע שנאסף ולהכין פעילות עם המבוגרים לחשיפה בליל הסדר.( קלפי משחק/ שאלות ותשובות/ סיפור כתוב)
  • לאפשר לתלמידים לתרגל בכיתה את התוצר שהכינו ולדייק אותו

באחריות התלמידים

  • לאסוף את המידע הנדרש מבן משפחה מבוגר
  • לבחור פעילות ולארגן את המידע בהתאם לפעילות שנבחרה
  • להתכונן להצגת הפעילות בפני המשפחה בליל הסדר.

תוצר מצופה

לבחירת התלמיד(קלפי משחק/שאלות ותשובות/סיפור כתוב)

מספר שיעורים

2-3

הקשר מעגל השנה

ניסן

חיפוש במאגר הפעילויות

בחרו שכבת גיל ונושא רצוי
  • שכבת גיל

  • נושא במעגל השנה

דילוג לתוכן