סיפורו של חפץ

תוכן הפעילות

מהלך ההוראה

מטרה: כתיבת סיפור תיעוד על חפץ משפחתי ופרסומו ברבים.
מהלך היחידה-
א. מבקשים מהתלמידים להביא חפץ משמעותי בעבור משפחתם. (או תמונה שלו)
ניתן לבצע סדנא דומה לסדנת המורים או לחילופין לבצע סדנא אחרת:
* כל תלמיד מציג את החפץ בקבוצת תלמידים.
* התלמידים שואלים שאלות לגבי החפץ כמו: מהיכן הוא ? למה שימש ועוד.
* התלמיד כותב את התיעוד במאפיינים סיפורים תוך הקפדה על הרכיבים : תיאור החפץ( ת”ז) , חיבור רגשי, שימוש החפץ, מה יעלה בגורלו בעתיד?

ב. המורה תיתן משוב מקדם כתיבה. (חשוב לערוך פעולות למידה לשם פיתוח ידע המורים בשימוש המשוב כמקדם כתיבה)
ג. שכתוב הסיפור וארגונו לשם פרסום.
ד. פרסום הסיפור – באחת מהדרכים הבאות:
* הקמת תערוכה בית ספרית, בה יוצגו הפריטים והסיפורים וכל משתתף יציג את הסיפור בע”פ או בכתב לנמענים שונים.
* הכנת ספר סיפורים “סיפורים תיעודים הקשורים במשפחתי”.
* יצירת אתר בית ספרי “גלגולו של חפץ”. באתר יופיעו כל התוצרים של התלמידים, כולל תמונות ואולי סרטוני תיעוד של השיחה עם
בעל החפץ.
* פרזטנציות משותפות של בעל החפץ ומביא התיעוד (התלמיד) בפני נמענים מוגדרים.

באחריות המורה

חשיפה לנושא.
הגדרת מטרות ומספר שיעורים.
הוראה – ללמד את התלמידים לשאול שאלות בנושא החפץ כמו: מהו החפץ? מה הקשר המשפחתי? למה שימש? מה יעודו בעתיד? כיצד הגיע למשפחה ?
הכנת התערוכה – הוראה על מהות התערוכה , מטרותיה, מה תכיל , איך תראה, מה יוצג ואיך, מי קהל היעד לביקור בתערוכה.
פרזנטציה – הכנת התלמידים לדיבור בציבור לשם הצגת החפץ בפני קהל מוגדר.

באחריות התלמידים

עריכת שאלון מותאם להכרות מעמיקה עם החפץ.
בחירת מרואין ועריכת ראיון בנושא החפץ.
הפקת טקסט נרטיבי המתאר את החפץ ואת התגלגלותו למשפחה.
בחירת הדרך בה יוצג החפץ בפני הקהל הנבחר.

תוצר מצופה

פרזנטציה – הצגת החפץ בפני קהל נבחר , דיבור בציבור.
או
תערוכה כיתתית עם כל מרכיבי תערוכה.

מספר שיעורים

3-4

הקשר מעגל השנה

חגית / שבת

חיפוש במאגר הפעילויות

בחרו שכבת גיל ונושא רצוי
  • שכבת גיל

  • נושא במעגל השנה

דילוג לתוכן