תרופות סבתא

תוכן הפעילות

אוגדן תוצרי כתיבה בעקבות חקר תרופות הסבתא

https://drive.google.com/file/d/1zdUO32V-KFwE-4jhi9UFNnyy9my8ZQGJ/view

מהלך ההוראה

הוראת הטקסט המידעי – צמחים , מבנה , מאפיינים , לשון הטקסט.
בירור המושגים : תרופות סבתא, תועלת , יתרונות, חסרונות, מסורת.
הנחיית התלמידים בביצוע המשימה : ראיון מכוון בנושא תרופות סבתא.
ארגון המידע והנגשתו לנמענים – הנחיית התלמידים בארגון המידע שנאסף באופן דבור והפיכתו לטקסט כתוב המשלב טקסט חזותי כמו תמונת המוצר או צמח המרפא.

באחריות המורה

הוראת מבנה טקסט מידעי וכתיבת טקסט מסוג תיאור ומידוע.
הוראה המקדמת הפקת מידע מטקסט מידע הרלוונטי למשימה. .
הנחיית התלמידים באיסוף המידע וארגונו באופן נגיש ומותאם מטלה.- את מי נשאל ? מה נשאל ? איך נאסוף את המידע ? איך נארגן את המידע ? מה נציג ? על מה נוותר?
ניתן ללמדם להכין סקרים על תרופת סבתא נחקרת ולצרף לתוצר הסופי את התוצאות של הסקר.
הערכת תוצרי הכתיבה ומתן משוב מקדם דיוק , עריכת התוצרים באוגדן מותאם
פרסום האוגדן

באחריות התלמידים

איסוף מידע בהתאם להנחיות המורה (כולל עריכת שאלות רלוונטיות, בחירת מקור המידע האנושי והמידע הכתוב, הפקת מידע רלוונטי למשימה , ארגון המידע )
כתיבת התוצר בהתאם להנחיות תוך צירוף לבחירה של תמונות/ סרטונים/ סקרים ( אילו פרטי מידע יוכללו? אילו יושמטו?
הערכת התוצר באמצעות מחוון או הנחיות המשימה.

תוצר מצופה

מצגת שיתופית / אוגדן כתוב או מודפס.

מספר שיעורים

3-4

הקשר מעגל השנה

טו בשבט, יום המשפחה, מחלות בחורף

חיפוש במאגר הפעילויות

בחרו שכבת גיל ונושא רצוי
  • שכבת גיל

  • נושא במעגל השנה

דילוג לתוכן